Programul pentru sănătate

Politici

În baza tratatului fondator, UE este obligată să se asigure că protecția sănătății umane este parte integrantă a tuturor politicilor sale și să coopereze cu statele membre pentru a îmbunătăți sănătatea publică, pentru a preveni bolile și pentru a elimina amenințările la adresa sănătății fizice și mintale.

Strategia UE „Împreună pentru sănătate” vine în sprijinul Strategiei Europa 2020. Aceasta își propune să transforme UE într-o economie inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii, care să promoveze creșterea pentru toți. Pentru ca acest lucru să fie posibil, o condiție esențială este ca cetățenii să aibă o stare bună de sănătate.

Al treilea program UE în domeniul sănătății publice (2014-2020)

Programul are 4 obiective majore. Scopul său este:

  1. să promoveze sănătatea, să prevină bolile și să favorizeze dezvoltarea unor medii propice pentru un stil de viață sănătos, ținând seama de principiul conform căruia chestiunile legate de sănătate trebuie să fie integrate în toate politicile
  2. să protejeze cetățenii Uniunii împotriva amenințărilor transfrontaliere grave la adresa sănătății
  3. să contribuie la dezvoltarea unor sisteme de sănătate inovatoare, eficiente și sustenabile
  4. să faciliteze accesul europenilor la asistență medicală mai bună și mai sigură.

Al treilea program UE în domeniul sănătății este principalul instrument cu ajutorul căruia Comisia Europeană aplică strategia UE în domeniul sănătății. Programul este implementat prin intermediul planurilor anuale de lucru, care stabilesc domeniile prioritare și criteriile pentru finanțarea acțiunilor în cadrul acestuia. Bugetul total al programului este de 449,4 milioane EUR.

Programul este gestionat de Comisia Europeană, cu ajutorul Agenției Executive pentru Consumatori, Sănătate, Agricultură și Alimente (Chafea).

Evaluări

Consultare publică deschisă privind evaluarea la jumătatea perioadei a celui de-al 3-lea program în domeniul sănătății (2014-2020)

Al doilea program UE în domeniul sănătății (2008-2013)

Al doilea program UE în domeniul sănătății a finanțat proiecte și acțiuni în perioada 2008-2013. Obiectivele sale anuale coincideau cu cele ale Strategiei Europa 2020: investițiile în sănătate și soluționarea problemelor legate de îmbătrânirea populației.

După ce a stabilit criterii de finanțare a acțiunilor în planurile de lucru aferente fiecărui an, Comisia a lansat cereri de propuneri pentru proiecte, granturi operaționale, conferințe și acțiuni comune.

Părțile interesate au putut depune cereri de finanțare. După analizarea în detaliu a cererilor, Comisia a selectat proiectele care urmau să fie finanțate. Deciziile de acordare a finanțării au fost publicate pe site-ul Comisiei.

Agenția Executivă pentru Consumatori, Sănătate, Agricultură și Alimente (Chafea) a asistat Comisia în implementarea programului.