Terveysohjelma

EU:n toimet

Perustamissopimuksensa nojalla EU:lla on velvollisuus ottaa ihmisten terveyden suojelu huomioon kaikilla politiikan aloilla sekä – yhteistyössä EU-maiden kanssa – parantaa kansanterveyttä, ehkäistä sairauksia sekä poistaa fyysisen ja psyykkisen terveyden riskitekijöitä.

EU:n terveysstrategia "Yhdessä terveyden hyväksi" tukee Eurooppa 2020 -kasvustrategian tavoitetta tehdä EU:sta älykäs, kestävä ja osallistava talous, jossa kasvu hyödyttää kaikkia. Yksi tämän kehityksen keskeisistä edellytyksistä on terve väestö.

EU:n terveysalan kolmas toimintaohjelma (2014–2020)

EU:n kolmannella terveysalan toimintaohjelmalla on 4 päätavoitetta:

  1. edistää terveyttä, ehkäistä sairauksia ja vaalia terveille elintavoille myönteistä ympäristöä "terveys kaikissa politiikoissa" -periaatetta noudattaen
  2. suojella EU:n kansalaisia vakavilta terveysuhkilta, jotka eivät rajoitu yhteen maahan
  3. edistää innovatiivisia, tehokkaita ja kestäviä terveydenhuoltojärjestelmiä
  4. tehostaa paremman ja turvallisemman terveydenhuollon saatavuutta EU:ssa.

EU:n kolmas terveysalan toimintaohjelma on Euroopan komission tärkein väline EU:n terveysstrategian toteuttamisessa. Ohjelman täytäntöönpanoa varten laaditaan vuosittain työsuunnitelma, jossa määritetään toiminnan painopistealueet ja toimien rahoituskriteerit. Ohjelman kokonaisbudjetti on 449,4 miljoonaa euroa.

Terveysalan toimintaohjelmaa hallinnoi komissio, jota avustaa tässä tehtävässä kuluttaja-, terveys-, maatalous- ja elintarvikeasioiden toimeenpanovirasto (Chafea).

Arvioinnit

Julkinen kuuleminen: Kolmannen terveysalan ohjelman (2014–2020) väliarviointi

EU:n terveysalan toimintaohjelma 2008–2013

EU:n toisesta terveysalan toimintaohjelmasta rahoitettiin hankkeita ja toimia vuosina 2008–2013. Sen vuosittaiset tavoitteet vastasivat Eurooppa 2020 -strategian tavoitteita: terveyteen investoiminen ja väestön ikääntymisen huomioiminen.

Toimille myönnettävän rahoituksen ehdot määritettiin vuosittain työsuunnitelmassa, minkä jälkeen käynnistettiin hanke-, toiminta- ja kokousavustusten sekä yhteistoimien rahoituksen hakumenettelyt.

Rahoituksesta kiinnostuneet voivat jättää hakemuksen. Komissio valitsi rahoitettavat hankkeet hakemusten perusteella. Tukipäätöksistä ilmoitettiin komission sivustolla.

Komissiota avusti ohjelman täytäntöönpanossa kuluttaja-, terveys-, maatalous- ja elintarvikeasioiden toimeenpanoviraston (Chafea).