Program zdravja

Kako deluje?

V delovnem načrtu  programa zdravja se vsako leto določijo prednostna področja in merila za dodelitev finančnih sredstev.

Nato se objavi razpis za zbiranje predlogov , v katerem so podrobneje opisani različni načini financiranja in postopki.

Za vprašanja v zvezi z razpisi se obrnite na CHAFEA-HP-CALLS@ec.europa.eu.

Vse leto se objavljajo tudi javni razpisi.

Pri oceni predlogov Izvajalski agenciji za potrošnike, zdravje in hrano pomagajo zunanji strokovnjaki.

Izbor zunanjih strokovnjakov poteka z razpisi za prijavo interesa .

Predlogi, izbrani za sofinanciranje, prejmejo sklep o dodelitvi sredstev .