Program v oblasti zdravia

Ako funguje?

Každý rok sa v pracovnom programe  stanovujú prioritné oblasti financovania a kritériá výberu akcií v rámci programu v oblasti zdravia.

Na ich základe sa potom uverejní výzva na predloženie návrhov , v ktorej sa do detailov predstavia typy dostupných schém financovania a postupy, ako o ne požiadať.

Otázky, ktoré sa týkajú výziev na predloženie návrhov, posielajte na adresu CHAFEA-HP-CALLS@ec.europa.eu.

V priebehu celého roka sa takisto uverejňujú výzvy na predloženie ponúk.

Návrhy hodnotí Výkonná agentúra pre spotrebiteľov, zdravie, poľnohospodárstvo a potraviny a pomáhajú jej pri tom externí odborníci.

Výber externých odborníkov prebieha prostredníctvom výziev na prejavenie záujmu .

Každý rok sa v rozhodnutí o udelení grantu  oznámia návrhy, ktoré budú spolufinancované.