Sveikatos programa

Veikimo principai

Veiksmų finansavimo pagal sveikatos programą prioritetinės sritys ir kriterijai kasmet išdėstomi darbo plane .

Juo remiantis skelbiamas kvietimas teikti paraiškas , kuriame išsamiai nurodomos galimos finansavimo programų rūšys ir procedūros.

Visais klausimais, susijusiais su kvietimais teikti paraiškas, kreipkitės adresu CHAFEA-HP-CALLS@ec.europa.eu.

Be to, visus metus skelbiami konkursai.

Pasiūlymus vertina Vartotojų, sveikatos, žemės ūkio ir maisto programų vykdomoji įstaiga, padedama išorės ekspertų.

Išorės ekspertai atrenkami paskelbus kvietimus pareikšti susidomėjimą .

Kasmet apie pasiūlymus, kurie bus bendrai finansuojami, skelbiama sprendime dėl dotacijų skyrimo .