Terveysohjelma

Ohjelman toimintaperiaate

Terveysalan toimintaohjelman painopistealueet ja rahoitettavien toimien valintakriteerit määritetään vuosittain työsuunnitelmassa .

Työsuunnitelman perusteella julkaistaan ehdotuspyyntö , jossa kerrotaan yksityiskohtaisesti käytössä olevista rahoitusmuodoista sekä hakumenettelystä.

Lisätietoa ehdotuspyynnöistä: CHAFEA-HP-CALLS@ec.europa.eu

Lisäksi julkaistaan tarjouspyyntöjä ympäri vuoden.

Ehdotusten arvioinnin suorittaa EU:n kuluttaja-, terveys-, maatalous- ja elintarvikeasioiden toimeenpanovirasto (Chafea) ulkopuolisten asiantuntijoiden avustuksella.

Ulkopuoliset asiantuntijat valitaan kiinnostuksenilmaisupyyntöjen  perusteella.

Vuosittaisessa avustuspäätöksessä  ilmoitetaan, mille ehdotuksille on päätetty myöntää osarahoitusta.