Terviseprogramm

Kuidas see toimib?

Terviseprogrammi meetmete rahastamise prioriteetvaldkonnad ja kriteeriumid määratakse igal aastal kindlaks tööplaanis .

Selle põhjal avaldatakse projektikonkursid , milles on üksikasjalikult esitatud rahastamiskavade erinevad liigid ning menetlused.

Projektikonkursse käsitlevate küsimuste korral võtke palun ühendust järgmise e-posti aadressi vahendusel: CHAFEA-HP-CALLS@ec.europa.eu.

Hankemenetlusi avaldatakse samuti aastaringselt.

Taotlusi hindab Tarbija-, Tervise-, Põllumajandus- ja Toiduküsimuste Rakendusamet, kellele on abiks väliseksperdid.

Väliseksperte valitakse osalemiskutsete  kaudu.

Igal aastal avaldatakse kaasrahastatavad projektid otsuses toetuse andmise kohta .