Sundhedsprogrammet

Hvordan fungerer det?

De prioriterede områder og kriterierne for finansiering af indsatser under sundhedsprogrammet defineres hvert år i en arbejdsplan .

På grundlag heraf offentliggøres en indkaldelse af forslag  med en detaljeret angivelse af de forskellige typer finansieringsordninger og de procedurer, der skal følges.

Spørgsmål vedrørende indkaldelser af forslag kan sendes til CHAFEA-HP-CALLS@ec.europa.eu.

Indkaldelser af udbud offentliggøres også året rundt.

Forslag vurderes af Forvaltningsorganet for Forbrugere, Sundhed, Landbrug og Fødevarer med assistance fra eksterne eksperter.

Eksterne eksperter udvælges ved hjælp af indkaldelser af interessetilkendegivelser .

Hvert år offentliggøres de forslag, der tildeles støtte, i en bevillingsafgørelse .