Program v oblasti zdraví

Jak probíhá?

Prioritní oblasti a kritéria financování z programu pro oblast zdraví každoročně stanoví pracovní plán.

Na základě toho se zveřejňuje výzva k předkládání návrhů , která obsahuje podrobnosti o jednotlivých typech financování a příslušných postupech.

Dotazy týkající se výzvy k předkládání návrhů můžete zasílat na adresu CHAFEA-HP-CALLS@ec.europa.eu.

Po celý rok se rovněž zveřejňují výzvy k předkládání nabídek.

Návrhy vyhodnocuje Výkonná agentura pro spotřebitele, zdraví, zemědělství a potraviny za pomoci externích odborníků.

Externí odborníci se vybírají na základě výzev k vyjádření zájmu .

Návrhy, u nichž je schváleno spolufinancování, se každoročně vyhlašují ve zvláštním rozhodnutí .