Здравна програма

Гарантиране на здравната сигурност

Endocrine disruptors

Biocides

Как функционира програмата?

Приоритетните области и критериите за финансиране на действия в рамките на здравната програма се определят всяка година в работен план .

Въз основа на плана се публикува покана за представяне на предложения , в която се описват подробно различните видове схеми за финансиране и съответните процедури за кандидатстване.

За въпроси, свързани с покани за представяне на предложения, моля, пишете на адрес CHAFEA-HP-CALLS@ec.europa.eu.

Покани за участие в търгове също се публикуват през цялата година.

Предложенията се оценяват от Изпълнителната агенция за потребителите, здравеопазването, селското стопанство и храните с помощта на външни експерти.

Външните експерти се подбират чрез покани за изразяване на интерес .

Всяка година предложенията, които ще получат финансиране, се обявяват в решение за отпускане на безвъзмездни средства .