Program zdravja

Možnosti financiranja

Zdravstveni program financira ukrepe, ki podpirajo 23 tematskih prednostnih nalog programa glede izboljšanja in varovanja zdravja ljudi ter pomagajo državam članicam razviti in ohraniti inovativne in vzdržne zdravstvene sisteme. Za različne vrste ukrepov so na voljo različne možnosti financiranja.

Na voljo sta dve glavni obliki financiranja: nepovratna sredstva in javni razpisi. Nepovratna sredstva se dodelijo za projekte in poslovanje, neposredno mednarodnim organizacijam in organom držav članic za izvedbo sofinanciranih ukrepov (t.i. skupni ukrepi).

Za vsak ukrep se način financiranja določi vsako leto v delovnem načrtu, kar zagotavlja učinkovitejšo dosego ciljev s polnim sodelovanjem vseh deležnikov programa.

Če ni drugače navedeno (npr.javni razpisi), je temeljno načelo skupno financiranje. Komisija z nepovratnimi sredstvi krije samo določen delež skupnih stroškov projektov.

Finančna sredstva EU za zdravje