Programul pentru sănătate

Care sunt mecanismele de finanțare?

Programul în domeniul sănătății sprijină acțiunile vizând cele 23 de priorități tematice ale acestuia. Acțiunile trebuie să îmbunătățească și să protejeze sănătatea umană și să ajute statele membre să elaboreze și să mențină sisteme de sănătate inovatoare și durabile. Sunt disponibile mai multe mecanisme de finanțare, în funcție de tipul de acțiune.

Există două mecanisme principale de finanțare: granturile și licitațiile. Granturile pot fi de mai multe tipuri: granturi pentru proiecte, granturi de funcționare, granturi directe cu organizații internaționale și granturi pentru autoritățile și organismele statelor membre, în cadrul acțiunilor cofinanțate (denumite acțiuni comune).

Tipul de finanțare pentru fiecare acțiune este stabilit în planul anual de lucru, elaborat cu scopul de a garanta că obiectivele sunt îndeplinite cât mai eficient posibil, prin cooperarea cu toate părțile interesate.

Dacă nu se specifică altfel (cum ar fi în cazul licitațiilor), principiul de bază aplicabil este cel al finanțării comune: granturile acordate de Comisie acoperă un anumit procent din costul total al proiectului.

Finanțare UE în domeniul sănătății