Gezondheidsprogramma

Welke financieringsvormen zijn er?

Het gezondheidsprogramma steunt maatregelen rond de 23 prioritaire programmathema's om de volksgezondheid te verbeteren en te beschermen en om de lidstaten te helpen bij het ontwikkelen en onderhouden van innoverende en duurzame gezondheidszorgstelsels. De financieringsvorm hangt af van het soort maatregel.

Er zijn twee belangrijke financieringsmethoden: subsidies en aanbestedingen. De subsidies kunnen worden verleend als projectsubsidie, exploitatiesubsidie, directe subsidies aan een internationale organisatie of als cofinanciering voor maatregelen van een instantie of orgaan in een lidstaat ("gezamenlijke acties").

Jaarlijks wordt een werkplan opgesteld. Daarin staat hoe elk soort maatregel wordt gefinancierd, zodat de doelstellingen zo efficiënt mogelijk worden bereikt met de volledige inzet van alle partijen.

Meestal gaat het om cofinanciering, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald (bijvoorbeeld bij aanbestedingen). De subsidies van de Commissie dekken een bepaald percentage van de totale kosten.

EU-financiering gezondheidszorg