Veselības aizsardzības programma

Kādi ir finansēšanas mehānismi

Līdztekus veselības programmas 23 tematiskajām prioritātēm veselības programma atbalsta darbības, kas uzlabo un aizsargā cilvēku veselību un palīdz dalībvalstīm izveidot un uzturēt novatoriskas un ilgtspējīgas veselības aprūpes sistēmas. Ir pieejami dažādi finansēšanas mehānismi atkarībā no darbības veida.

Pamatā ir divi mehānismi: dotāciju piešķiršana un konkursi. Dotācijas var būt projektu dotācijas, darbības dotācijas, tiešas dotācijas kopā ar starptautiskām organizācijām un dotācijas dalībvalstu iestādēm un struktūrām līdzfinansētu darbību gadījumā (t.s. kopīgās darbības).

Katras darbības finansēšanas veidu ik gadu nosaka darba plānā, lai gādātu, ka pēc iespējas efektīvāk tiek sasniegti mērķi un visi dalībnieki cieši sadarbojas.

Ja vien nav norādīts kas cits (piemēram, konkursos), pamatprincips ir kopfinansējums, proti, Komisijas dotācijas sedz noteiktu procentuālo daļu no kopējām izmaksām.

ES veselības programmas finansējums