Egészségügyi program

Milyen finanszírozási mechanizmusok léteznek?

Az egészségügyi program – 23 tematikus prioritása mentén – olyan tevékenységeket támogat, amelyek javítják és védik az emberek egészségét, valamint segítenek abban, hogy a tagállamok innovatív és fenntartható egészségügyi rendszert tudjanak létrehozni és működtetni. A tevékenység jellegétől függően eltérő finanszírozási mechanizmusok állnak rendelkezésre.

A két alapvető finanszírozási mechanizmus a vissza nem térítendő támogatás és a pályázat. A vissza nem térítendő támogatás lehet projekt- vagy működési támogatás, nemzetközi szervezeteknek nyújtott közvetlen támogatás vagy társfinanszírozott tevékenységek (úgynevezett együttes fellépések) keretében tagállami hatóságoknak és szervezeteknek nyújtott támogatás.

Az egyes tevékenységekre igénybe vehető finanszírozás típusát a Bizottság minden évben munkatervben teszi közzé, szem előtt tartva azt, hogy a célkitűzések a programban résztvevő érdekelt felek teljes együttműködésével, a lehető leghatékonyabb módon valósuljanak meg.

Eltérő rendelkezés (például pályázat) hiányában a közös finanszírozás az alapelv. A bizottsági támogatás ilyenkor a teljes költség megadott százalékára terjed ki.

Az uniós egészségügyi program finanszírozása