Terveysohjelma

Hankkeiden rahoitus

Terveysohjelmasta tuetaan sen 23 temaattisen painopisteen mukaisia hankkeita. Ohjelman yleistavoitteena on parantaa ja suojella kansalaisten terveyttä ja auttaa EU-maita kehittämään ja ylläpitämään innovatiivisia ja kestäviä terveydenhuoltojärjestelmiä. Eri hanketyypeille on käytössä erilaisia rahoitusmuotoja.

Yleisimmin käytetään avustuksia ja tarjouskilpailuja. Avustuksia on useanlaisia: hankeavustukset, toiminta-avustukset, kansainvälisille järjestöille myönnettävät suorat avustukset sekä EU-maiden viranomaisten ja elinten kanssa yhdessä rahoitettaviin toimiin (ns. yhteiset toimet) myönnettävät avustukset.

Siitä, millaista rahoitusta kukin toimi saa, päätetään vuosittain työsuunnitelmissa. Työsuunnitelmissa pyritään siihen, että tavoitteet saavutetaan mahdollisimman tehokkaasti ohjelman sidosryhmien yhteistyöllä.

Ellei muuta ole ilmoitettu esimerkiksi tarjouskilpailun yhteydessä, perusperiaatteena on yhteisrahoitus: komission avustus kattaa tietyn prosenttiosuuden kokonaiskustannuksista.

EU:n terveysalan rahoitus