Terviseprogramm

Millised on rahastamismehhanismid?

Terviseprogrammi raames toetatakse meetmeid paralleelselt terviseprogrammi 23 temaatilise prioriteediga, mille eesmärk on parandada ja kaitsta inimeste tervist ning aidata liikmesriikidel luua ja säilitada innovatiivseid ning jätkusuutlikke tervishoiusüsteeme. Sõltuvalt meetme liigist on kättesaadavad erinevad rahastamismehhanismid.

Neid on peamiselt kahte liiki: toetused ja hanked. Toetused võivad olla toetused projektidele, tegevustoetused, otsetoetused rahvusvahelistele organisatsioonidele ning toetused liikmesriikide asutustele ja ametitele kaasrahastatavate meetmete (ühismeetmete) jaoks.

Rahastamisliik iga meetme kohta määratakse igal aastal kindlaks töökavas. Selle abil püütakse eesmärgid saavutada võimalikult tõhusalt programmi sidusrühmade täieliku koostöö kaudu.

Juhul kui ei ole märgitud teisiti (nt hanked), kohaldatakse ühisrahastamise põhimõtet: komisjon katab teatava protsendi kogumaksumusest.

ELi tervishoiu rahastamine