Sundhedsprogrammet

Hvilke finansieringsordninger findes der?

Sundhedsprogrammet støtter aktioner sideløbende med sundhedsprogrammets 23 tematiske prioriteter for at forbedre og beskytte menneskers sundhed og hjælpe EU-landene med at udvikle og opretholde innovative og bæredygtige sundhedssystemer. Der findes forskellige finansieringsordninger afhængigt af, hvilken type initiativ det drejer sig om.

Der er to hovedtyper af finansiering: tilskud og udbud. Tilskuddene kan være tilskud til projekter, driftstilskud, direkte tilskud til internationale organisationer og tilskud til EU-landenes myndigheder og organer til samfinansierede foranstaltninger (såkaldte fælles aktioner).

Finansieringsformen for hver enkel aktivitet defineres hvert år i en arbejdsplan – med henblik på at nå målsætninger så effektivt som muligt med fuldt samarbejde fra programmets berørte parter.

Medmindre andet er angivet (f.eks. udbud) er grundprincippet samfinansiering: Kommissionens tilskud dækker en vis procentdel af projektets samlede udgifter.

EU-støtte til sundhed