Program v oblasti zdravia

Ako sa prihlásiť?

Zaujímate sa o účasť na programe v oblasti zdravia?

Všetky potrebné informácie o tom, ako sa zúčastniť a prihlasovací formulár nájdete tu:

Výkonná agentúra pre zdravie a spotrebiteľov

Kontaktná osoba vo vašej krajine

Ďalšiu pomoc a poradenstvo vám poskytne vnútroštátna kontaktná osoba:

Vnútroštátne koordinačné stredisko