Veselības aizsardzības programma

Kā pieteikties?

Vēlaties piedalīties Veselības aizsardzības programmā?

Viss par to, kā piedalīties, un pieteikuma veidlapas ir pieejamas šeit:

Veselības un patērētāju izpildaģentūra

Kontaktpersona jūsu valstī

Varat saņemt palīdzību un padomu no savas valsts kontaktpersonas:

valstu kontaktpunkti