Egészségügyi program

Hogyan kell pályázni?

Részt venne az egészségügyi programban?

A pályázatok beadásával kapcsolatban minden szükséges információt, a jelentkezési lappal együtt megtalál a következő internetes oldalon:

Egészség- és Fogyasztóügyi Végrehajtó Ügynökség

Az Ön országában illetékes kapcsolattartó személy

A pályázatokkal kapcsolatban további segítséget és tanácsot kérhet az országában illetékes kapcsolattartó személytől:

Nemzeti kapcsolattartó pont