Program v oblasti zdraví

Jak se přihlásit?

Máte zájem o účast v programu v oblasti zdraví?

Veškeré informace včetně přihlášek jsou k dispozici zde:

Výkonná agentura pro zdraví a spotřebitele

Kontaktní osoba pro vaši zemi

Pomoc a poradenství můžete získat od kontaktní osoby pro vaši zemi:

Národní kontaktní místa