Здравна програма

Гарантиране на здравната сигурност

Endocrine disruptors

Biocides

Как се кандидатства?

Искате да участвате в здравната програма?

Пълна информация за процеса на кандидастване, както и необходимите формуляри ще намерите тук:

Изпълнителна агенция за здравеопазване и потребители

Лице за контакти във вашата страна

Можете да получите помощ и съвет от лицето за контакти във вашата страна:

Национални координатори