Beredskap och insatser

Riskhantering

Kommissionen samarbetar nära med EU-länderna för att se till att de agerar konsekvent och samordnat vid allvarliga internationella hälsohot.

Kommissionens initiativ för hälsosäkerhet innehåller ett krav på att EU-länderna ska informera om alla typer av hot på EU-nivå, alltså inte bara om smittsamma sjukdomar.

Aktuella exempel på samordnade insatser är den pågående ebolaepidemin i Västafrika och den senaste tidens utbrott av polio och mers-viruset .

Hälsosäkerhetskommitté

Kommissionen samordnar hälsosäkerhetsåtgärder i EU med hjälp av hälsosäkerhetskommittén, som bildades efter terroristattackerna i USA 2001.

Under de gångna åren har kommittén banat väg för beredskapsarbetet genom att

  • underlätta för EU-länderna att utbyta information och utvärdera hälsoincidenter
  • fungera som ett diskussionsforum som ger råd till folkhälsoministrarna
  • underlätta samordnade krisinsatser mellan EU-länderna. 

Hälsosäkerhetskommittén – prioriterade frågor och exempel på insatser 

Kommittén består av företrädare för EU-länderna, kommissionens generaldirektorat för hälso- och konsumentfrågor och andra berörda kommissionsavdelningar och EU-byråer (t.ex. ECDC och EMA).

Insatser mot allvarliga internationella hälsohot

EU:s beslut 1082/2013 om allvarliga internationella hälsohot  ger hälsosäkerhetskommittén en stabil rättslig grund för att samordna beredskapen.

Hälsosäkerhetskommittén kan nu snabbt besluta om samordning av nationella insatser och information till allmänheten och sjukvårdspersonal .