Pregătire şi reacţie

Gestionarea riscurilor

Comisia și guvernele statelor membre colaborează îndeaproape pentru a garanta coerența și buna coordonare a reacțiilor la amenințările transfrontaliere grave pentru sănătate.

Prin Inițiativa pentru securitate sanitară, Comisia le solicită autorităților naționale să informeze toate statele membre nu numai în legătură cu evoluția unor boli transmisibile, ci și cu apariția oricărui tip de amenințare la adresa sănătății.

Autoritățile au trebuit să-și coordoneze reacțiile, de exemplu, în cazul actualei epidemii de Ebola din vestul Africii și al epidemiilor recente de poliomielită și de sindrom respirator cu noul coronavirus din Orientul Mijlociu .

Comitetul pentru securitate sanitară (HSC)

Comisia coordonează măsurile de securitate sanitară din UE prin intermediul HSC. Comitetul a fost înființat în urma atacurilor teroriste din SUA, din 2001.

De-a lungul timpului, acesta a pus baze solide pentru activitățile din domeniul pregătirii pentru situații de urgență:

  • a facilitat schimbul de informații între guvernele statelor membre și le-a sprijinit în evaluarea situațiilor de criză
  • a oferit un cadru pentru discuții și le-a acordat consultanță miniștrilor sănătății
  • a facilitat formularea de către guvernele naționale a unui răspuns coordonat la situațiile de criză. 

Comitetul pentru securitate sanitară - chestiuni prioritare și exemple de activități 

Comitetul este alcătuit din reprezentanți ai tuturor administrațiilor naționale, funcționari din cadrul DG Sănătate și Consumatori și angajați ai altor departamente și agenții ale Comisiei (ex. ECDC, EMA).

Răspunsul la amenințările transfrontaliere grave pentru sănătate

Decizia 1082/2013/UE privind amenințările transfrontaliere grave pentru sănătate  îi conferă Comitetului pentru securitate sanitară puteri sporite în ceea ce privește coordonarea măsurilor de pregătire pentru situații de urgență.

Astfel, HSC este acum în măsură să ia decizii rapide referitoare la coordonarea reacțiilor naționale și la mesajele transmise publicului și personalului medico-sanitar .