Pasirengimas ir reagavimas

Rizikos valdymas

Komisija glaudžiai bendradarbiauja su ES vyriausybėmis, siekdama užtikrinti, kad jų atsakas į didelę tarptautinio masto grėsmę sveikatai būtų darnus ir gerai koordinuotas.

Komisijos sveikatos saugumo iniciatyvoje reikalaujama, kad jos ES lygmeniu praneštų apie visų rūšių grėsmę, o ne vien apie užkrečiamąsias ligas.

Naujausi sveikatos grėsmių koordinavimo pavyzdžiai yra veiksmai vykstant dabartiniam Ebolos viruso protrūkiui Vakarų Afrikoje ir per neseniai vykusius poliomelito bei MERS koronaviruso protrūkius .

Sveikatos saugumo komitetas

Pasitelkusi šį komitetą Komisija koordinuoja sveikatos saugumo priemones Europos Sąjungoje. Jis įkurtas po 2001 m. teroro išpuolių JAV.

Per savo veiklos metus šis komitetas parengė tvirtą parengties veiklos pagrindą:

  • suteikė ES vyriausybėms galimybę keistis informacija ir vertinti su sveikata susijusius įvykius,
  • veikė kaip diskusijų forumas, kuriame sveikatos ministrai gaudavo rekomendacijų,
  • suteikė ES vyriausybėms daugiau galimybių reaguoti į krizes koordinuotai. 

Prioritetiniai Sveikatos saugumo komiteto klausimai ir veiklos pavyzdžiai 

Komitetą sudaro kiekvienos nacionalinės ministerijos, Komisijos sveikatos ir vartotojų reikalų generalinio direktorato bei kitų susijusių Komisijos padalinių ir agentūrų (pvz., ECDC, EMA) atstovai.

Atsakas į didelę tarptautinio masto grėsmę sveikatai

Sprendimas Nr. 1082/2013/ES dėl didelių tarpvalstybinio pobūdžio grėsmių sveikatai  suteikia Sveikatos saugumo komitetui tvirtą teisinį pagrindą koordinuoti parengtį.

Dėl jo Sveikatos saugumo komitetas gali greitai priimti sprendimus dėl valstybių atsako koordinavimo ir dėl visuomenės bei sveikatos priežiūros specialistų informavimo .