Felkészültség és válaszintézkedések

Kockázatkezelés

A Bizottság szorosan együttműködik az uniós tagállamok kormányaival, hogy a határokon átterjedő komoly egészségügyi veszélyekre adott tagállami válaszintézkedések egységesek és megfelelően összehangoltak legyenek.

A Bizottság egészségbiztonsági kezdeményezése többek között előírja, hogy a tagállamoknak valamennyi típusú veszélyt (tehát nem csak a fertőző betegségeket) be kell jelenteniük uniós szinten.

Legutóbb a Nyugat-Afrikában kitört Ebola-járvány, valamint a gyermekbénulás-járvány és a közel-keleti légúti koronavírus (MERS)  igényelt összehangolt egészségvédelmi intézkedéseket a tagállamok részéről.

Egészségügyi Biztonsági Bizottság

Az Európai Bizottság az Egészségügyi Biztonsági Bizottság segítségével koordinálja Unió-szerte az egészségbiztonsági intézkedéseket. A biztonsági bizottság létrehozására a 2001-es New York-i terrortámadás után került sor.

Az évek során a bizottság szilárd alapot teremtett a készültségi tevékenységekhez azáltal, hogy:

  • lehetővé teszi a tagállami kormányoknak, hogy információkat cseréljenek egymással és felmérjék a közegészségügyi eseményeket;
  • vitafórumi minőségében tanácsokat ad az egészségügyi minisztereknek;
  • elősegíti a tagállami kormányok válságreagálási intézkedéseinek koordinálását. 

Egészségügyi Biztonsági Bizottság – elsődleges feladatok, néhány fontos projekt 

A bizottság az egyes tagállami hatóságok, az Egészség- és Fogyasztóügyi Főigazgatóság, valamint a Bizottság egyéb releváns szervezeti egységeinek és ügynökségeinek, pl. az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központnak (ECDC) és az Európai Gyógyszerügynökségnek (EMA) a képviselőiből áll.

Válaszintézkedések a több tagállamot érintő súlyos egészségügyi veszélyekre

A határokon átterjedő súlyos egészségügyi veszélyekről szóló 1082/2013/EU határozat  erős jogosítványokkal ruházza fel az Egészségügyi Biztonsági Bizottságot a készültségi intézkedések koordinálására.

Válság esetén a bizottságnak módjában áll, hogy gyors döntéseket hozzon a nemzeti válaszintézkedések koordinálása, valamint a nyilvánosság és az egészségügyi szakemberek tájékoztatásával kapcsolatos teendők  ügyében.