Valmius ja toimiminen hätätilanteissa

Riskinhallinta

Komissio toimii tiiviissä yhteistyössä EU-maiden kanssa sen varmistamiseksi, että vakaviin rajat ylittäviin terveysuhkiin reagoidaan yhtenäisesti ja koordinoidusti.

Komission terveysturva-aloite velvoittaa jäsenmaat ilmoittamaan EU:n laajuisesti kaikentyyppisistä terveysuhista, ei ainoastaan tartuntataudeista.

Viimeaikaisia esimerkkejä koordinointitoimia edellyttävistä terveysuhista ovat Länsi-Afrikan Ebola-epidemia sekä äskettäiset polio- ja MERS-epidemiat .

Terveysturvakomitea

Tämä komissiota avustava elin koordinoi terveysturvaan liittyviä toimenpiteitä EU:ssa. Se perustettiin vuonna 2001 Yhdysvalloissa tapahtuneiden terroristihyökkäysten jälkeen.

Terveysturvakomitea on vuosien kuluessa luonut valmiustoimille vakaan perustan. Se muun muassa

  • mahdollistaa terveysuhkia koskevan tiedonvaihdon ja arvioinnin EU-maiden välillä
  • toimii keskustelufoorumina, joka myös antaa neuvoja EU-maiden terveysministeriöille
  • helpottaa EU-maiden koordinoitua reagointia kriiseihin. 

Terveysturvakomitean käsittelemät ensisijaiset kysymykset ja esimerkkejä sen toiminnasta 

Komiteaan kuuluu edustajia kaikista kansallisista hallinnoista, komission terveys- ja kuluttaja-asioiden pääosastosta sekä muista aihetta käsittelevistä komission osastoista ja virastoista (esimerkiksi Euroopan tautien ehkäisy- ja valvontakeskuksesta sekä Euroopan lääkevirastosta).

Rajat ylittävät vakavat terveysuhat

Valtioiden rajat ylittävistä vakavista terveysuhkista annettu päätös (1082/2013/EU)  luo terveysturvakomitealle vankan oikeudellisen pohjan, jolta toimia voidaan koordinoida.

Terveysturvakomitea pystyy nopeasti päättämään kansallisten toimenpiteiden koordinoinnista sekä yleisölle ja terveydenhuoltoalan ammattilaisille tiedottamisesta .