Ετοιμότητα και αντίδραση

Διασφάλιση υγειονομικής ασφάλειας

Endocrine disruptors

Biocides

Διαχείριση κινδύνων

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεργάζεται στενά με τα κράτη μέλη προκειμένου να διασφαλίζει ότι αυτά αντιμετωπίζουν τις σοβαρές διασυνοριακές απειλές για την υγεία με συνεκτικά και καλά συντονισμένα μέτρα.

Η πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Υγειονομική Ασφάλεια προβλέπει ότι τα κράτη μέλη οφείλουν να κοινοποιούν όλα τα είδη απειλών σε επίπεδο ΕΕ, όχι μόνο τις μεταδοτικές ασθένειες.

Πρόσφατα παραδείγματα συντονισμού της αντιμετώπισης απειλών για την υγεία είναι η πρόσφατη επιδημία του Έμπολα στη δυτική Αφρική, καθώς και τα κρούσματα πολυομελίτιδας και κορωναϊού του αναπνευστικού συνδρόμου της Μέσης Ανατολής .

Επιτροπή Υγειονομικής Ασφάλειας

Ο φορέας αυτός, ο οποίος συστάθηκε μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις του 2001 στις ΗΠΑ, χρησιμοποιείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τον συντονισμό των μέτρων υγειονομικής ασφάλειας σε επίπεδο ΕΕ.

Με την πάροδο των ετών, η Επιτροπή Υγειονομικής Ασφάλειας δημιούργησε μια σταθερή βάση για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων ετοιμότητας:

  • παρέχοντας τη δυνατότητα στα κράτη μέλη να ανταλλάσσουν πληροφορίες και να αξιολογούν τα διάφορα περιστατικά που αφορούν την υγεία
  • λειτουργώντας ως φόρουμ συζήτησης και παροχής συμβουλών στους υπουργούς Υγείας
  • διευκολύνοντας τον συντονισμό των μέτρων που λαμβάνουν οι χώρες της ΕΕ για την αντιμετώπιση των κρίσεων. 

Επιτροπή Υγειονομικής Ασφάλειας: θέματα προτεραιότητας και παραδείγματα δραστηριοτήτων 

Η επιτροπή απαρτίζεται από εκπροσώπους όλων των κρατών μελών, της Γενικής Διεύθυνσης Υγείας και Καταναλωτών, καθώς και άλλων σχετικών υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (π.χ. ECDC, EMA).

Αντιμετώπιση σοβαρών διασυνοριακών απειλών κατά της υγείας

Η απόφαση 1082/2013/EΕ για τις σοβαρές διασυνοριακές απειλές κατά της υγείας  παρέχει στην Επιτροπή Υγειονομικής Ασφάλειας μια σταθερή νομική βάση για τον συντονισμό της ετοιμότητας.

Παρέχει στην εν λόγω επιτροπή τη δυνατότητα να λαμβάνει γρήγορες αποφάσεις όσον αφορά τον συντονισμό των εθνικών μέτρων και των επικοινωνιακών μηνυμάτων προς το ευρύ κοινό και τους επαγγελματίες του τομέα της υγείας .