Beredskab og indsats

Risikostyring

Kommissionen arbejder tæt sammen med EU-landene for at sikre, at deres indsats over for alvorlige grænseoverskridende sundhedstrusler er sammenhængende og velkoordineret.

Kommissionens initiativ vedrørende sundhedssikkerheden forpligter dem blandt andet til at informere om alle former for trusler på EU-niveau, ikke kun overførbare sygdomme.

Seneste eksempler på koordinering af sundhedstrusler er det aktuelle udbrud af ebola i Vestafrika og nylige udbrud af polio og MERS .

Udvalget for Sundhedssikkerhed

Kommissionen anvender dette organ til at koordinere sundhedssikkerhedstiltag i EU. Det blev oprettet som følge af terrorangrebene i USA i 2001.

Udvalget har siden da etableret et solidt grundlag for beredskabsaktiviteter ved at:

  • give EU-landene mulighed for at udveksle oplysninger og evaluere sundhedstrusler
  • fungere som et diskussionsforum, der rådgiver sundhedsministre
  • lette EU-landenes koordinerede kriseberedskab. 

Udvalget for Sundhedssikkerhed – prioriteter og eksempler på aktiviteter 

Udvalget består af repræsentanter fra hvert medlemsland, Kommissionens generaldirektorat for sundhed og forbrugere og andre relevante afdelinger og agenturer i Kommissionen (f.eks. ECDC og EMA).

Indsatsen over for alvorlige grænseoverskridende sundhedstrusler

Afgørelse 1082/2013/EU om alvorlige grænseoverskridende sundhedstrusler  giver Udvalget for Sundhedssikkerhed et solidt retsgrundlag til at koordinere beredskabet.

Det giver Udvalget for Sundhedssikkerhed mulighed for hurtigt træffe beslutninger om koordineringen af de nationale indsatser og informere borgere og sundhedsvæsen .