Pregătire şi reacţie

Comunicarea riscurilor

Informarea clară şi eficientă a publicului şi a celorlalte state membre reprezintă un element crucial al răspunsului la situaţii de criză.

Pentru a îmbunătăţi procesul de informare, Comisia:

  • elaborează strategii la nivel european
  • integrează responsabilii cu comunicarea în procesul de gestionare a crizelor
  • consolidează cooperarea dintre responsabilii cu comunicarea, factorii de decizie şi responsabilii cu gestionarea riscurilor.

Reţeaua responsabililor cu comunicarea

Comitetul pentru securitate sanitară (HSC)  a înfiinţat o reţea a responsabililor cu comunicarea din cadrul autorităţilor naţionale de gestionare a riscurilor, al Comisiei şi al câtorva agenţii ale UE.

La nivel european, reţeaua le permite acestora să coopereze:

  • în situaţii de criză – pot face schimb de informaţii în stadiile incipiente ale crizei şi îşi pot coordona strategiile şi mesajele difuzate publicului
  • pe termen lung – responsabilii fac schimb de bune practici în domeniul informării în materie de riscuri sau crize sanitare şi formulează recomandări pentru prevenirea bolilor determinate de ameninţările identificate.

La nivel mondial, reţeaua joacă un rol important în limitarea şi combaterea ameninţărilor globale la adresa sănătăţii. Aceasta îi permite UE să difuzeze rapid informaţiile în întreaga lume, datorită relaţiilor stabilite cu alte reţele de responsabili cu comunicarea (în cadrul Iniţiativei pentru securitatea sanitară globală ) şi cu reţeaua OMS (în temeiul Regulamentului sanitar internaţional - RSI).