Paraatheid en reactie

Risicovoorlichting

Duidelijke en efficiënte voorlichting en communicatie met de bevolking en met de overheid in andere EU-landen is essentieel in crisissituaties.

De Commissie wil hieraan bijdragen door:

  • een strategie voor de hele EU te ontwikkelen
  • voorlichters meer te betrekken bij het proces van de crisisbeheersing
  • voorlichters beter te laten samenwerken met besluitvormers en risicobeheerders

Netwerk van voorlichters

Het Gezondheidsbeveiligingscomité (HSC)  heeft een netwerk tot stand gebracht tussen voorlichters van nationale instanties voor risicobeheersing, de Europese Commissie en EU-agentschappen.

Binnen de EU ondersteunt het netwerk de samenwerking tussen voorlichters:

  • bij een crisis delen zij zo snel mogelijk hun informatie en coördineren zij de aanpak en de mededelingen aan de bevolking
  • op langere termijn wisselen zij kennis en ervaring uit op het gebied van gezondheidsrisico- en crisiscommunicatie en doen zij aanbevelingen om ziekte als gevolg van deze risico's te voorkomen.

Wereldwijd is het netwerk een belangrijk kanaal om bedreigingen voor de volksgezondheid in te dijken en te temperen. Dankzij het netwerk kan de EU informatie snel over de hele wereld verspreiden door ook een beroep te doen op de andere netwerken van voorlichters, namelijk dat van het initiatief voor wereldwijde bescherming van de gezondheid (GHSI)  en het WHO-netwerk van de Internationale Gezondheidsregeling (IHR).