Pasirengimas ir reagavimas

Informavimas apie riziką

Svarbus atsako į krizę elementas – aiškios informacijos visuomenei ir kitoms ES vyriausybėms teikimas ir veiksminga komunikacija.

Pažangos šioje srityje Komisija siekia šiais būdais:

  • rengia ES masto strategijas,
  • deda pastangas, kad į krizių valdymo procesą būtų labiau įtraukiami komunikacijos specialistai,
  • siekia, kad jie glaudžiau bendradarbiautų su asmenimis, atsakingais už sprendimų priėmimą ir rizikos valdymą.

Komunikacijos tinklas

Sveikatos saugumo komitetas  įsteigė nacionalinių rizikos valdymo institucijų, Komisijos ir ES agentūrų komunikacijos specialistų tinklą.

Europos Sąjungoje šis tinklas padeda komunikacijos specialistams bendradarbiauti:

  • per krizę nuo pat pradžių dalytis informacija ir koordinuoti bendras strategijas bei visuomenės informavimą,
  • ilgesniu laikotarpiu dalytis gerąja informavimo apie riziką ir krizes patirtimi ir teikti rekomendacijas, kaip užkirsti kelią ligoms.

Apskritai tinklas yra svarbi visuotinių grėsmių sveikatai šalinimo ir mažinimo priemonė. Jis suteikia ES galimybę greitai paskleisti informaciją visame pasaulyje naudojantis ryšiu su komunikacijos tinklais, sukurtais pagal pasaulinę sveikatos saugumo iniciatyvą , ir PSO tinklu, sukurtu pagal Tarptautines sveikatos priežiūros taisykles.