Valmius ja toimiminen hätätilanteissa

Riskiviestintä

Selkeä ja tehokas viestintä kansalaisten ja EU-maiden hallitusten kanssa on olennainen osa kriisivalmiutta.

Komissio pyrkii tähän

  • kehittämällä EU:n laajuisia strategioita
  • integroimalla viestinnän osapuolet paremmin kriisinhallintaprosessiin
  • vahvistamalla yhteistyötä päättäjien ja riskinhallinnasta vastaavien tahojen kanssa.

Tiedotusverkosto

Terveysturvakomitea  on perustanut yhteisen tiedotusverkoston riskinhallinnasta vastaaville kansallisille viranomaisille, komissiolle ja EU:n virastoille.

Verkosto helpottaa eri osapuolten välistä yhteistyötä EU:ssa:

  • kriisin aikana – ne voivat jakaa tietoa aikaisessa vaiheessa, sekä koordinoida yhteisiä strategioita ja viestejä kansalaisille.
  • pitkällä aikavälillä – ne voivat vaihtaa keskenään tietoa parhaista toimintatavoista terveysriskeihin ja kriisiviestintään liittyen, sekä suosituksia terveysuhkien aiheuttamien sairauksien ehkäisemiseksi.

Verkosto on tärkeä kanava maailmanlaajuisten terveysuhkien hallitsemiseksi ja lieventämiseksi koko maailmassa. Sen avulla EU voi levittää nopeasti tietoa ympäri maailmaa yhdessä maailmanlaajuisen terveysturva-aloitteen (GHSI)  ja WHO:n kansainvälisen terveyssäännöstön (IHR) tiedotusverkostojen kanssa.