Valmisolek ja reageerimine

Riskist teavitamine

Selge ja tõhus teave ning teabevahetus üldsuse ja ELi liikmesriikide valitsustega on oluline osa kriisile reageerimisest.

Komisjon püüab seda täiustada järgmisel viisil:

  • kogu ELi hõlmavate strateegiate arendamine;
  • teavitajate parem integreerimine kriisiohjamisprotsessi;
  • nende koostöö tihendamine poliitikakujundajate ja riskijuhtijatega.

Teavitajate võrgustik

Terviseohutuse komitee  on rajanud võrgustiku, mis hõlmab teavitajaid riiklikest riskijuhtimisasutustest, komisjonist ja ELi ametitest.

Võrgustik aitab teavitajatel ELi piires omavahel paremini koostööd teha:

  • kriisi ajal – jagada varajases etapis teavet ning kooskõlastada ühiseid strateegiaid ja teavitada üldsust;
  • pikemas perspektiivis – vahetada parimaid tavasid terviseohtude/kriisikommunikatsiooni valdkonnas ning soovitusi ohtudest põhjustatud haiguste ennetamiseks.

Ülemaailmselt on asjaomane võrgustik oluline kanal üleilmsete terviseohtude kontrolli alla saamiseks ja nende leevendamiseks. See võimaldab ELil jagada teavet väga kiiresti üle kogu maailma, kasutades selleks olemasolevaid teavitajate võrgustikke ülemaailmse terviseohutuse algatuse  ning Maailma Terviseorganisatsiooni võrgustikku rahvusvaheliste tervise-eeskirjade raames.