Beredskab og indsats

Risikokommunikation

Klar og effektiv information og kommunikation med offentligheden og andre EU-lande er en afgørende del af kriseberedskabet.

Kommissionen forsøger at forbedre dette ved at:

  • udvikle strategier for hele EU
  • integrere formidlerne bedre i krisestyringsprocessen
  • styrke deres samarbejde med beslutningstagere i risikostyringsprocessen og andre beslutningstagere.

Netværk for fomidlere

Udvalget for sundhedssikkerhed (HSC)  har oprettet et netværk, der samler formidlere fra nationale myndigheder for risikostyring, Kommissionen og EU-agenturer.

Inden for EU hjælper netværket formidlere med at samarbejde med hinanden:

  • i krisesituationer – udveksling af oplysninger på et tidligt tidspunkt og koordinering af fælles strategier og beskeder til offentligheden
  • på lang sigt – udveksling af bedste praksis for sundhedsrisici/krisekommunikation og anbefalinger til at forebygge de sygdomme, der kan forårsages af truslerne.

Internationalt er netværket et vigtigt middel til at begrænse og afbøde globale sundhedstrusler. Det giver EU mulighed for at formidle oplysninger hurtigt i hele verden ved at forbinde det med eksisterende netværk for formidlere under det globale sundhedssikkerhedsinitiativ  og WHO's netværk under de internationale sundhedsregler (IHR).