Připravenost a reakce

Sdílení informací o rizicích

Nezbytným předpokladem pro účinnou reakci na krizovou situaci je hladce fungující, efektivní komunikace s veřejností a vládami ostatních zemí EU a dále poskytování jasných informací.

Za účelem dalšího zlepšení komunikace se Komise snaží:

  • vytvářet celoevropské strategie
  • lépe zapojovat komunikátory, tj. odborníky na komunikaci, do řízení krizových situací
  • prohlubovat spolupráci komunikátorů s pracovníky odpovídajícími za řízení rizik a za příslušná rozhodnutí.

Síť komunikátorů

Tato síť byla zřízena Výborem pro zdravotní bezpečnost  a je platformou pro komunikátory z příslušných orgánů členských zemí, jež odpovídají za řízení rizik, z Evropské komise a agentur EU.

V rámci EU spolu díky této síti mohou komunikátoři lépe spolupracovat:

  • jak během krizové situace (sdílení informací v počátečních fázích krize a koordinace společných strategií a komunikace s veřejností),
  • tak v dlouhodobém horizontu (výměna osvědčených postupů v oblasti komunikace zdravotních rizik a hrozeb, popř. doporučení prevence nemocí způsobených danou situací).

Celosvětově hraje síť důležitou úlohu jako informační kanál, s jehož pomocí lze lépe zabránit šíření globálních zdravotních hrozeb či zmírnit související rizika. Díky němu může Evropská unie rychleji šířit informace o zdravotních hrozbách do celého světa – síť totiž spojuje ostatní sítě komunikátorů, jež vznikly v rámci iniciativy pro celosvětovou zdravotní bezpečnost  a sítě Světové zdravotnické organizace fungující v rámci Mezinárodních zdravotnických předpisů.