Pripravljenost in ukrepi

Ocena tveganja

Za vsako novo čezmejno nevarnost za zdravje je treba najprej pripraviti oceno tveganja.

Sklep 1082/2013/EU o resnih čezmejnih nevarnostih za zdravje  uvaja hitre in učinkovite mehanizme za oceno tveganja.

Pri pripravi utemeljenega znanstvenega mnenja, ki je v pomoč pri odločitvah o obvladovanju tveganja , sodelujejo ustrezni organi EU in mednarodni organi.

Ti svetovalni organi so: