Paraatheid en reactie

Risicobeoordeling

Als antwoord op een opkomende, grensoverschrijdende gezondheidsbedreiging is risicobeoordeling de eerste cruciale stap.

Dankzij Besluit nr. 1082/2013/EU over ernstige grensoverschrijdende bedreigingen van de gezondheid  zijn snelle en efficiënte risicobeoordelingsmechanismen geïntroduceerd.

Hierbij wordt voor wetenschappelijk advies een beroep gedaan op de expertise van Europese en internationale instellingen voor besluiten op het gebied van risicomanagement .

Dergelijke adviesorganen zijn onder meer: