Valmius ja toimiminen hätätilanteissa

Riskinarviointi

Rajatylittäviin terveysuhkiin reagoitaessa ensimmäisenä tehtävänä on riskinarviointi.

Valtioiden rajat ylittäviä vakavia terveysuhkia koskevan päätöksen (1082/2013/EU)  mukaisesti on otettu käyttöön nopeita ja tehokkaita riskinarviointimenetelmiä.

Toimissa hyödynnetään muun muassa EU:n ja kansainvälisten elinten asiantuntemusta, jotta riskinhallintaan  liittyvät päätökset voidaan tehdä luotettavan tieteellisen arvioinnin pohjalta.

Asiantuntijaelimiä ovat muun muassa: