Valmisolek ja reageerimine

Riskihindamine

Suurenevale piiriülesele terviseohule reageerimisel on esimeseks oluliseks sammuks riskide hindamine.

Otsusega 1082/2013/EL tõsiste piiriüleste terviseohtude kohta  võetakse kasutusele kiired ja tõhusad riskihindamise mehhanismid.

See hõlmab asjaomaste ELi ja rahvusvaheliste asutuste eksperdiarvamuste kogumist, et pakkuda usaldusväärset teaduslikku nõu, mida saab kasutada riskijuhtimist  käsitlevate otsuste tegemisel.

Sellised nõuandeasutused on näiteks: