Ετοιμότητα και αντίδραση

Διασφάλιση υγειονομικής ασφάλειας

Endocrine disruptors

Biocides

Εκτίμηση της επικινδυνότητας

Η εκτίμηση της επικινδυνότητας είναι το πρώτο βήμα για την αντιμετώπιση μιας νέας διασυνοριακής απειλής για την υγεία.

Η απόφαση 1082/2013/EΕ σχετικά με τις σοβαρές διασυνοριακές απειλές κατά της υγείας  θεσπίζει γρήγορους και αποτελεσματικούς μηχανισμούς αξιολόγησης της επικινδυνότητας.

Οι μηχανισμοί αυτοί συγκεντρώνουν την εμπειρογνωσία των σχετικών ευρωπαϊκών και διεθνών φορέων, με στόχο την παροχή αξιόπιστων επιστημονικών συμβουλών που συνθέτουν τη βάση των αποφάσεων διαχείρισης των κινδύνων .

Στους συμβουλευτικούς αυτούς φορείς περιλαμβάνονται: