Beredskab og indsats

Risikovurdering

Når der skal reageres på en ny grænseoverskridende sundhedstrussel, er det første afgørende skridt at vurdere risikoen.

Afgørelse 1082/2013/EU om alvorlige grænseoverskridende sundhedstrusler  sikrer hurtige og effektive mekanismer til risikovurdering.

Det omfatter at mobilisere ekspertise fra de relevante europæiske og internationale organer, der kan yde grundig videnskabelig rådgivning, som skal indgå i beslutninger om risikoforvaltning .

Sådanne rådgivende organer omfatter: