Připravenost a reakce

Hodnocení rizik

Prvním a zásadním krokem při plánování reakce na novou hrozbu pro veřejné zdraví potenciálně zasahující několik států je vyhodnotit možná rizika.

Rozhodnutím č. 1082/2013/EU o vážných přeshraničních zdravotních hrozbách  se zavádějí rychlé a účinné mechanismy posuzování rizik.

Na vyhodnocování rizik se podílejí odborníci z příslušných orgánů EU i mezinárodních organizací, čímž jsou rozhodnutí o řízení rizik  podložena řadou vysoce odborných stanovisek.

Ke zmíněným poradním orgánům patří: