Подготвеност и реакция

Гарантиране на здравната сигурност

Endocrine disruptors

Biocides

Оценка на риска

Първата решаваща стъпка в отговор на възникнала трансгранична заплаха за здравето е оценката на рисковете.

С Решение 1082/2013/ЕС за сериозните трансгранични заплахи за здравето  се създават бързи и ефективни механизми за оценка на риска.

Това включва мобилизиране на експертен опит от съответните европейски и международни органи с цел предоставяне на надеждни научни съвети, които да бъдат взети предвид в решенията за управление на риска .

Сред тези консултативни органи са: