Beredskap och insatser

Beredskap

EU:s beredskapsplanering för allvarliga internationella hälsohot ska sörja för att det finns kapacitet att snabbt hantera alla typer av nödlägen som påverkar eller kan påverka människors hälsa. Det omfattar bland annat råd till nationella myndigheter för att se till att de tar hänsyn till hela EU – länderna måste ha i åtanke att deras beredskapsplaner kan få effekter också utanför landets gränser.

En EU-strategi

  • utgör stommen för de nationella planerna mot olika hälsohot, till exempel pandemisk influensa, sars, andra incidenter som orsakas av biologiska eller okända ämnen, kemiska olyckor, naturkatastrofer eller andra slags katastrofer
  • bidrar till att de nationella planerna kopplas samman bättre – genom samordning, analyser och kommunikation.