Pripravljenost in ukrepi

Pripravljenost

Ukrepi EU na področju načrtovanja pripravljenosti na resne čezmejne nevarnosti za zdravje so namenjeni krepitvi zmogljivosti hitrega odzivanja na kakršne koli izredne razmere, ki vplivajo oziroma lahko vplivajo na javno zdravje. Vključujejo tudi svetovanje nacionalnim organom, ki naj bi pri načrtovanju ukrepov za izredne razmere na nacionalni ravni upoštevali tudi evropsko razsežnost.

Strategija EU:

  • je temelj za oblikovanje nacionalnih načrtov za različne nevarnosti za zdravje – npr. pandemije gripe, SARS, druge dogodke, ki jih povzročajo biološki ali neznani povzročitelji, kemične nesreče, naravne dogodke, kot so podnebne spremembe, ali namerna dejanja;
  • z mehanizmi koordinacije oz. analitičnimi in komunikacijskimi sredstvi zagotavlja usklajenost nacionalnih načrtov.