Pregătire şi reacţie

Pregătirea pentru situaţii de criză

Măsurile UE de îmbunătăţire a nivelului de pregătire pentru ameninţări transfrontaliere grave la adresa sănătăţii vizează sporirea capacităţii de reacţie rapidă. În acest sens, UE le oferă consiliere autorităţilor naţionale şi se asigură că acestea integrează componenta europeană în planurile naţionale, întrucât planificarea situaţiilor de urgenţă la nivel local poate avea, deseori, efecte şi în afara ţării.

O strategie la nivel european:

  • furnizează un cadru pentru planurile elaborate la nivel naţional împotriva diferitor tipuri de ameninţări la adresa sănătăţii (gripa pandemică, SRAS, situaţii de urgenţă determinate de acţiuni deliberate, de agenţi biologici, chimici sau necunoscuţi ori de factori de mediu legaţi, de exemplu, de schimbările climatice etc.)
  • facilitează interoperabilitatea planurilor naţionale, furnizând mecanisme de coordonare şi analiză şi instrumente de comunicare.