Paraatheid en reactie

Paraatheid

De EU wil dat snel wordt gereageerd op ernstige internationale bedreigingen van de volksgezondheid. Zij adviseert nationale autoriteiten en zorgt ervoor dat deze er rekening mee houden dat het nationale beleid ook gevolgen heeft in de rest van Europa.

Een strategie op EU-niveau:

  • is een basis voor het ontwikkelen van nationale plannen om gezondheidsbedreigingen aan te pakken, bijv. de Mexicaanse griep, SARS en andere crises door biologische of chemische stoffen, natuurrampen of sabotage
  • zorgt ervoor dat de nationale plannen op elkaar worden afgestemd via coördinatie, analyse en communicatie