Pasirengimas ir reagavimas

Parengtis

ES veikla parengties didelėms tarpvalstybinėms grėsmėms sveikatai planavimo srityje siekiama didinti pajėgumus greitai reaguoti į įvairias ekstremalias situacijas, kuriose daromas arba gali būti daromas poveikis visuomenės sveikatai. Viena iš šios veiklos sričių – teikti patarimus nacionalinėms valdžios institucijoms ir užtikrinti, kad planuodamos parengtį krizėms jos atsižvelgtų į ES aspektą, nes toks pasirengimas gali turėti poveikio ir už šalies ribų.

ES lygmens strategija:

  • yra pagrindas, kuriuo remiantis rengiami nacionaliniai reagavimo į įvairias grėsmes sveikatai (pvz., gripo pandemiją, sunkų ūmų respiracinį sindromą, kitas dėl biologinių arba nežinomų medžiagų kylančias sveikatos krizes, chemines avarijas, gaivalines nelaimes, pavyzdžiui, kylančias dėl klimato kaitos, tyčia sukeltas grėsmes) planai;
  • padeda užtikrinti nacionalinių planų sąveiką (naudojantis koordinavimo mechanizmais, analizės ir komunikacijos priemonėmis).